XXVII CROSS IM. JÓZEFA NOJI

XXVII CROSS IM. JÓZEFA NOJI odbędzie się dnia 15.09.2019r. 

Wydawanie pakietów startowych godz. 8:30-  9:15

Trasa: Świetlica Wiejska w Pęckowie  - kierunek Boisko sportowe w Pęckowie

Każda szkoła ma prawo zgłosić 3 chłopców i 3 dziewczynki z każdej kategorii wiekowej (będzie brany pod uwagę rok urodzenia ucznia, a nie klasa). Limit ogólny 300 uczniów.

Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się poprzez formularz online na stronie www.maratonczykpomiarczasu.pl oraz poprzez dostarczenie do organizatora zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku - załącznik nr 2 do regulaminu w terminie do 15.09.2019 r. do godz. 900.  Ponadto  szkoły z Gminy Drawsko zobligowane są dostarczyć do Szkoły Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie karty zgłoszeniowej, która jest załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu. Zgłoszenia szkół z Gminy Drawsko należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do  07.09.2019 r.  do    godz. 930, a zgodę wysłać na adres szkoły lub dostarczyć osobiście do dnia 06.09.2019 r.

 Lista startowa - kliknij aby zobaczyć - aktualizacja listy następuje co 72h.

regulamin biegu - kliknij aby zobaczyć

Napisz do nas

Masz pytania lub chciałbyś dowiedzieć się jak działamy napisz do nas lub zadzwoń:

Maciej Łucyk

e-mial:kontakt@maratonczykpomiarczasu.pl

telefon dla zawodników:+48791808392

telefon dla organizatorów:+48693943216