Bolechowo na Sportowo - Aktywne Dzieciaki #9

52 edycję Bolechowo na Sportowo - Aktywny Czerwonak Nocą rozpocznie się rywalizacją dzieci w ramach Bolechowo na Sportowo - Aktywne Dzieciaki #9.
Spotykamy się na skrzyżowaniu ul. Obornickiej i Przemysłowej 28 maja (wtorek) !!!
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny !!!
Na wydarzenie dla dzieci będą prowadzone zapisy !!!
* Zapisy: 21 maja od godz. 12:00
* W ramach imprezy odb
ędzie się 5 biegów dla następujących grup wiekowych:
- Bieg 1 - godz. 18:00 – rocznik 2020 i młodsi – dystans ~~30 m
- Bieg 2 - godz. 18:15 – rocznik 2018 - 2019 – dystans ~~50 m
- Bieg 3 - godz. 18:30 – rocznik 2016 - 2017 – dystans ~~100 m
- Bieg 4 - godz. 18:45 – rocznik 2014 - 2015 – dystans ~~200 m
- Bieg 5 - godz. 19:00 – rocznik 2012 - 2013 – dystans ~~400 m
* W biegu 1,2,3 rodzice mog
ą uczestniczyć z dziećmi, przy czym zabrania się ciągnięcia za rękę uczestnika w celu uzyskania lepszego wyniku. W biegach 4 i 5 dzieci uczestniczą samodzielnie.
* W przypadku spóźnienia się na start Organizator może wyrazić zgodę na uczestnictwo dziecka w biegu w wyższej kategorii wiekowej.
* W przypadku startu dzieci z niepełnosprawnością ruchową, umysłową lub wadą genetyczną organizator dopuszcza start w kategorii niższej niż wynika to z daty urodzenia.
* limit 100 uczestników (5 biegów po 20 osób), organizator przy niewypełnieniu limitu może przenieść część niewykorzystanego limitu do innego biegu.
* Podczas Biegów Dziecięcych NIE BĘDZIE prowadzony elektroniczny pomiar czasu, ani prowadzona klasyfikacja. Każde z dzieci uczestniczących w biegu JEST ZWYCIĘZCĄ !!!
* startujemy tylko zdrowi - rodzice pamiętajcie że odpowiadacie nie tylko za siebie i swoje pociechy, ale także za innych uczestników,
Impreza dofinansowana ze środków Powiatu Poznańskiego oraz Gminy Czerwonak.
Partnerzy wydarzenia:
Czerwonak, zobacz wi
ęcej
Powiat Poznański
Volkswagen Porsche Krańcowa
WITO Labels
Marato
ńczyk Pomiar Czasu
Fotografia Tomasz Szwajkowski
Uczestnicz
ąc w spotkaniu i podając swoje dane wyrażasz zgodę na publikację wyników oraz zdjęć wykonanych podczas spotkań. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości oraz zdają sobie sprawę, że udział w spotkaniu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w spotkaniu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując wyłącznie na własną odpowiedzialność. Młodzież poniżej 18 roku życia może wziąć udział przy opiece i za zgodą rodzica/opiekuna.

Lista startowa - kliknij aby zobaczyć

 
 
 

Napisz do nas

Masz pytania lub chciałbyś dowiedzieć się jak działamy napisz do nas lub zadzwoń:

Maciej Łucyk

e-mial:kontakt@maratonczykpomiarczasu.pl

telefon dla zawodników:+48536034089

telefon dla organizatorów:+48693943216